Kambing Qurban Untuk Satu Keluarga, Bolehkah?

Kambing Qurban. Image: Liputan6
Kambing Qurban. Image: Liputan6
Oleh: Khoirul Himmi

KHAZANAH ISLAM, ARRAHMAH.CO.ID - Menanggapi Ceramah Syeikh Ali Jabeer tentang Qurban yang membolehkan Qurban kambing untuk satu keluarga.

Mas, kok sekarang banyak beredar informasi bahwa Qurban kambing itu boleh untuk satu keluarga??
Jawab: Kalau mengacu kepada syarah (Penjelasan) Imam an-Nawawy, Qurban yang boleh "isytirak" (berkongsi, alias bersekutu lebih dari satu orang) itu untuk ONTA dan SAPI mas.
Ada "khilaf" (perbedaan pendapat) diantara para ulama' soal kebolehan berkongsi pada onta dan sapi ini (1 ekor sapi/onta untuk maksimal 7 orang).

Madzhab Syafi'i MEMBOLEHKAN isytirak secara MUTLAK, baik untuk Qurban sunnah maupun wajib, baik untuk niat taqarrub (ibadah) maupun hanya sekedar pengen dapet jatah daging.
Imam Ahmad, jumhur ulama' dan sebagian ulama' Malikiyah hanya membolehkan "isytirak" pada Qurban sunnah saja, tapi tidak boleh pada Qurban wajib.
Adapun Imam Malik TIDAK MEMBOLEHKAN perkongsian Qurban secara MUTLAK, baik Qurban wajib maupun sunnah.

Namun ada yang para ulama' itu sepakat (Ijma'). Yaitu para ulama' TIDAK MEMBOLEHKAN perkongsian Qurban pada KAMBING.

Jelas to? Jadi kambing hanya boleh diatas namakan untuk SATU orang. Ini IJMA', kesepakatan ulama' lintas madzhab, seperti dijelaskan Imam Nawawi.حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا مالك، ح وحدثنا يحيى بن يحيى، - واللفظ له - قال: قرأت على مالك، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال: «نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة»
...................................
في هذه الأحاديث دلالة لجواز الاشتراك في الهدي وفي المسألة خلاف بين العلماء فمذهب الشافعي جواز الاشتراك في الهدي سواء كان تطوعا أو واجبا وسواء كانوا كلهم متقربين أو بعضهم يريد القربة وبعضهم يريد اللحم ودليله هذه الأحاديث وبهذا قال أحمد وجمهور العلماء وقال داود وبعض المالكية يجوز الاشتراك في هدي التطوع دون الواجب وقال مالك لا يجوز مطلقا وقال أبو حنيفة يجوز إن كانوا كلهم متقربين وإلا فلا وأجمعوا على أن الشاة لا يجوز الاشتراك فيها وفي هذه الأحاديث أن البدنة تجزي عن سبعة والبقرة عن سبعة وتقوم كل واحدة مقام سبع شياه حتى لو كان على المحرم سبعة دماء بغير جزاء الصيد وذبح عنها بدنة أو بقرة أجزأه عن الجميعLalu mas, yang artikel-artikel beredar itu? Kambing boleh untuk satu keluarga.

Jawab: oo.. Itu pahala-nya diniatkan dihadiahkan untuk satu keluarga boleh mas. Ndak dibatasi baik yang masih hidup maupun sudah meninggal. Juga ndak dibatasi pahalanya mau dihadiahkan ke berapa orang juga. 

Kalo Qurban kambing-nya tetep atas nama satu orang (tidak boleh isytirak).
Begitu yang saya fahami, wallahu a'lam.

Khoirul Himmi, Pengurus PCINU Jepang


0 Komentar